مؤلفي نهاية الباروك وبداية الكلاسيك


Early composers – Transition from Baroque to Classical (born 1700 and after)
• Domenico Dalla Bella (fl. early 18th century, Venice)
• Caterina Benedicta Grazianini (fl. early 18th century)
• Maria Margherita Grimani (fl. early 18th century)
• Giovanni Zamboni (fl. early 18th century)
• Mlle Guédon de Presles (early 18th century–1754)
• Obadiah Shuttleworth (fl. 1700–1734)
• Johann Bernhard Bach (the younger) (1700–1743)
• Jean-Baptiste Masse (c. 1700–c. 1757)
• Sebastian Bodinus (c. 1700–1759)
• Giovanni Battista Sammartini (1700/1701–1775)
• Michel Blavet (1700–1768)
• Johan Agrell (1701–1765)
• François Rebel (1701–1775)
• Johann Ernst Eberlin (1702–1762)
• José de Nebra (1702–1768)
• Johann Gottlieb Graun (c. 1702–1771)
• Francisco António de Almeida (c. 1702–1755)
• Joseph-Hector Fiocco (1703–1741)
• John Frederick Lampe (1703–1751)
• Jean-Marie Leclair le cadet (the younger) (1703–1777)
• Carlos Seixas (1704–1742)
• Carl Heinrich Graun (1704–1759)
• Giovanni Battista Pescetti (c. 1704–c. 1766)
• František Tůma (1704–1774)
• Nicolas Chédeville (1705–1782)
• Michael Christian Festing (1705–1752)
• Louis-Gabriel Guillemain (1705–1770)
• Pancrace Royer (1705–1755)
• Carlo Cecere (1706–1761)
• Baldassare Galuppi (1706–1785)
• William Hayes (1706–1777)
• Jean Barrière (1707–1747)
• Thomas Chilcot (c. 1707–1766)
• Michel Corrette (1707–1795)
• Johann Baptist Georg Neruda (c. 1707–c. 1780)
• António Teixeira (1707–1769)
• Georg Reutter (the younger) (1708–1772)
• Franz Benda (1709–1786)
• Princess Wilhelmine of Prussia (1709–1758)
• Christoph Schaffrath (1709–1763)
• Charles Avison (1709–1770)
• Domenico Alberti (c. 1710–1740)
• Thomas Arne (1710–1778)
• Wilhelm Friedemann Bach (1710–1784)
• Elisabeth de Haulteterre (b. c. 1710s?; fl. 1737–1768)
• Giovanni Battista Pergolesi (1710–1736)
• Barbara of Portugal (1711–1758)
• William Boyce (1711–1779)
• Jean-Joseph Cassanéa de Mondonville (1711–1772)
• Frederick the Great (1712–1786)
• John Hebden (1712–1765)
• John Stanley (1712–1786)
• Antoine Dauvergne (1713–1797)
• Johan Henrik Freithoff (1713–1767)
• Johann Ludwig Krebs (1713–1780)
• Johann Nicolaus Mempel (1713–1747)
• Pieter Hellendaal (1721–1799)
• Rosanna Scalfi Marcello (fl. 1723–1742)
• Santa Della Pietà (fl. c. 1725–1750, d. after 1774)
• Antonio Soler (1729–1783)
• Capel Bond (1730–1790)


log in

reset password

Back to
log in